Home / Luyện dịch tiếng Nhật / (Song ngữ Nhật – Việt) 10 Câu danh ngôn tiếng Nhật Ý NGHĨA của INAMORI KAZUO

(Song ngữ Nhật – Việt) 10 Câu danh ngôn tiếng Nhật Ý NGHĨA của INAMORI KAZUO

(Song ngữ Nhật – Việt) 10 Câu danh ngôn tiếng Nhật Ý NGHĨA của INAMORI KAZUO

1、「人生とはその「今日一日」の積み重ね、「いま」の連続にほかなりません」。
Cuộc đời là chuỗi tích luỹ mỗi ngày được gắn kết bởi “hiện tại”.

2、チャレンジしているうちは失敗はない。あきらめた時が失敗である。
Trong khi ta đang thử thách, thì không có thất bại. Mà chính vào lúc ta bỏ cuộc, đó mới là thất bại.

3、今日の成果は過去の努力の結果であり、未来はこれからの努力で決まる。
Thành quả của ngày hôm nay chính là kết quả của sự nỗ lực trong quá khứ. Tương lai của chúng ta sẽ được quyết định bởi sự nỗ lực (ở hiện tại) từ bây giờ.

4、私たちは決して苦痛や悩みから解放されることはありません。しかし最悪の場合さえも明るさを失わず、明日に希望をも持つように努力することは出来るのです。
Chúng ta không thể hoàn toàn được giải thoát ra khỏi những phiền não và khổ đau. Nhưng dù là trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, chúng ta vẫn có thể hi vọng vào ngày mai và nỗ lực mà không đánh mất sự “tươi sáng” của bản thân.

5、「思う」ということは、人間のすべての行動の源となっている。
Suy nghĩ sẽ trở thành căn nguyên mọi hành động của chúng ta.

6、強い熱意と情熱に支えられた努力を続けられれば、今日不可能なことも明日は実現できる。
Nếu có thể duy trì những nỗ lực được tiếp sức bởi sự nhiệt huyết và đam mê mãnh liệt, thì điều không thể ngày hôm nay sẽ có thể hiện thực hoá vào ngày mai.

7、人生において「無駄な苦労」というものは、実は一つもありません。なぜなら、苦労そのものが私たちをつくっていくからです。
Thực ra, không có những sự khổ đau nào là vô ích trong cuộc đời chúng ta cả. Bởi vì, chính những khổ đau đó đang tạo nên con người chúng ta.

8、「誰にも負けない努力」を続けない限り、大きな成果は期待できない。
Nếu không duy trì được sự “nỗ lực hơn bất kỳ ai”, thì ta cũng không thể kỳ vọng vào một kết quả to lớn.

9、試練を『機会』として捉えることができる人は限られた人生を本当に自分のものとして生きていけるのです!
Người xem thử thách là cơ hội và có thể nắm bắt chúng, là người có thể thật sự sống với cuộc đời đã bị giới hạn của mình!

10、「考え方」を変えれば人生は一八〇度変わる。
Cuộc đời sẽ thay đổi 180 độ nếu thay đổi cách tư duy.