Home / JLPT N2 / 100 Câu điền sao N3, N2 đã từng xuất hiện trong đề thi JLPT

100 Câu điền sao N3, N2 đã từng xuất hiện trong đề thi JLPT

100 Câu điền sao N3, N2 đã từng xuất hiện trong đề thi JLPT (Có đáp án)
Trong bài hôm nay chúng ra sẽ cùng ôn lại những câu hỏi dạng điền sao đã có trong đề thi JLPT N3, N2.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn.
Cảm ơn Hinxu Tanoshii đã biên tập và chia sẻ.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm: Dịch phần đọc hiểu JLPT N3 – N3 dokkai-T7-2011