Home / JLPT N2 / 1000 Câu hỏi Ngữ pháp, Từ vựng JLPT N2

1000 Câu hỏi Ngữ pháp, Từ vựng JLPT N2

1000 Câu hỏi Ngữ pháp, Từ vựng JLPT N2

Đây là cuốn sách rất thích hợp để ôn lại tổng hợp từ vựng và ngữ pháp N2
Sách chia bài tập và lời giải đi kèm sau mỗi bài rất chi tiết, rõ ràng. Học 1 mà được 10 luôn (vì giải thích có kèm cả những từ có cùng chung chữ hán).

Download tài liệu: PDF