Home / Kanji N3 / 1000 từ Kanji thông dụng

1000 từ Kanji thông dụng

1000 từ Kanji thông dụng
Danh sách 1000 từ Kanji từ N5 – N3
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn đang học và ôn thi tiếng nhật.

Download: PDF

Xem thêm:
Trọn bộ 214 bộ thủ Kanji PDF
2136 Kanji thường dùng xếp theo trình độ từ N5 – N1