Home / Giao tiếp tiếng Nhật / 1500 câu giao tiếp tiếng Nhật đầy đủ file PDF + mp3

1500 câu giao tiếp tiếng Nhật đầy đủ file PDF + mp3

1500 câu giao tiếp tiếng Nhật đầy đủ file PDF + mp3

Trong quá trình học tiếng Nhật thì việc học giao tiếp rất là quan trọng. Chính vì thế để các bạn có thể hiểu hơn cách sử dụng tiếng Nhật giao tiếp hàng ngày, cùng gửi đến cho bạn 1500 câu giao tiếp tiếng Nhật đầy đủ file pdf và mp3.

Tổng hợp 1500 câu giao tiếp tiếng Nhật đầy đủ file PDF và MP3, Hy vọng với bộ tài liệu tiếng Nhật này sẽ giúp các bạn chinh phục khả năng giao tiếp tiếng Nhật của mình.

File pdf : Download tại đây
File mp3: Download tại đây