Home / Ngữ pháp N5 / Tổng hợp 18 ngữ pháp thể て trong tiếng Nhật

Tổng hợp 18 ngữ pháp thể て trong tiếng Nhật

Tổng hợp 18 ngữ pháp thể て trong tiếng Nhật
Đây là ngữ pháp sử dụng て dành cho mọi người học tiếng Nhật từ cơ bản đến năng cao./
Cảm ơn Hinxu Tanoshii fb.com/tiengnhattanoshii đã chia sẽ.


Xem thêm:
15 Cấu trúc ngữ pháp N5 thường dùng trong giao tiếp
Học ngữ pháp N5 – Phần 1