Home / JLPT N1 / 20 Bài luyện thi JLPT N1 phần từ vựng – 红宝书 新日本语能力考试N1 文字词汇

20 Bài luyện thi JLPT N1 phần từ vựng – 红宝书 新日本语能力考试N1 文字词汇

20 Bài luyện thi JLPT N1 phần từ vựng – 红宝书 新日本语能力考试N1 文字词汇 (Có đáp án)
(Bản tiếng Nhật – Trung)

Nhằm cung cấp thêm cho các bạn học và ôn thi JLPT N1 có thêm tài liệu học tập.
Cùng gửi đế các bạn tài liệu gồm 20 bài luyện thi JLPT N1 phần từ vựng có phần thực hành và đáp án.

Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích cho các bạn học tiếng Nhật.

Download tài liệu: Here

Xem thêm:
Từ vựng N1
Ngữ pháp N1