Home / Trợ từ tiếng Nhật / 20 Động Từ Nhất Định Phải Đi Với Trợ Từ に

20 Động Từ Nhất Định Phải Đi Với Trợ Từ に

20 Động Từ Nhất Định Phải Đi Với Trợ Từ に
Những Động Từ Nhất Định Đi với に Cần Phải Nhớ.
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về Trợ từ に và các từ đi với trợ từ に

Xem thêm:
Tổng hợp về Trợ Từ tiếng Nhật N5
Ý nghĩa và cách sử dụng trợ từ 「と」