Home / Kanji N5 / 2136 Kanji thường dùng xếp theo trình độ từ N5 – N1

2136 Kanji thường dùng xếp theo trình độ từ N5 – N1

2136 Kanji thường dùng xếp theo trình độ từ N5 – N1
Bộ 2136 từ Kanji N5 – N1 thường dùng trong tiếng Nhật được thiết kế tiện lợi cho việc học tập và ghi nhớ mặt chữ Kanji.
Các từ Kanji được sắp xếp theo trình độ giúp các bạn thuận tiện hơn cho việc học tập.

Download : PDF