Home / Học tiếng Nhật / 50 Câu hỏi phỏng vấn và cách trả lời nhà tuyển dụng Nhật Bản

50 Câu hỏi phỏng vấn và cách trả lời nhà tuyển dụng Nhật Bản

50 Câu hỏi phỏng vấn và cách trả lời nhà tuyển dụng Nhật Bản

Tình cờ thấy tài liệu này trên mạng, là 50 câu hỏi các nhà tuyển dụng có thể hỏi khi phỏng vấn với nhà tuyển dụng Nhật Bản. Mỗi câu hỏi đều có phân tích cách trả lời, và câu trả lời mẫu bằng tiếng Nhật, tiếng Việt với thiết kế khá đẹp mắt. Học thuộc 50 câu trả lời là bạn có thể tự tin bước vào vòng phỏng vấn rồi đó.

Download : PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *