Home / Giao tiếp tiếng Nhật / Học tiếng Nhật giao tiếp – Bài 1: Chào hỏi cơ bản

Học tiếng Nhật giao tiếp – Bài 1: Chào hỏi cơ bản

Bài 1 – Chào hỏi cơ bản – 基本的な挨拶
Cùng học tiếng Nhật giao tiếp cơ bản

—-

Trước khi bắt đầu nghe, chúng ta hãy cùng xem qua một số từ vựng:

アメリカじん
người Mỹ

にほんじん
người Nhật

だいがくせい
sinh viên đại học

こうこうせい
học sinh phổ thông

Nghe:

A: こんにちは
Xin chào

B: こんにちは
Xin chào

A: わたしはすずきよたです。はじめまして
Tôi là Suzuki Yota. Rất vui được gặp anh

B: わたしはぜソンミラーです。はじめまして。どうぞよろしく
Tôi là Jason Miler. Rất hân hạn được biết anh

A: ミラーさん、あなた は アメリカじん ですか
Anh Miler là người Mỹ à?

B: はい、わたし は アメリカじん です。あなた は?
Vâng, tôi là người Mỹ, còn anh thì sao?

A: ______(a)______________

Bây giờ các bạn nghe tiếp đoạn đối thoại để hiểu rõ hơn về cấu trúc này nhé

B: すずきさん、______(b)_______
Anh Suzuki là _______

A: はい、そうです。ミラーさん は?
Vâng, đúng rồi. còn cậu Miler thì sao?

B: わたし は こうこうせい です
Tôi là học sinh cấp ba

A: ともだち も こうこうせい ですか
Bạn cậu cũng là học sinh cấp ba à?

B: はい、すずきさん は なんねんせい ですか
Vâng, anh Suzuki là sinh viên năm mấy rồi ạ?

A: だいがく にねんせい です
Sinh viên năm hai rồi.

Ở đây ta còn có một ngữ pháp mới đó là なんねんせい (để hỏi là sinh viên năm mấy).