Home / JLPT N1 / Bản dịch cuốn Shinkanzen N1 Dokkai (Đọc Hiểu) PDF

Bản dịch cuốn Shinkanzen N1 Dokkai (Đọc Hiểu) PDF

Bản dịch cuốn Shinkanzen N1 Dokkai (Đọc Hiểu)

Đây là bản dịch cá nhân cuốn Shinkanzen N1 Dokkai, hy vọng sẽ giúp ích được cho mọi người về mặt tập dịch bài.
Với tài liệu này giúp các bạn cải thiện được trình độ đọc hiểu để vượt qua kỳ thi JLPT N1.
Muốn dịch tốt cần mưa dầm thấm lâu, vì vậy hãy sử dụng tài liệu sao cho thật hiệu quả nhé.
Chúc các bạn học tốt!

Cảm ơn bạn Imissyou Anyway fb.com/imissyou.anyway đã dịch và chia sẻ tài liệu này.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
70 Mẫu ngữ pháp N1 giúp ôn thi N1
Từ vựng tiếng Nhật có trong JLPT N1 các năm