Home / Ngữ pháp N4 / Tổng hợp các mẫu Ngữ Pháp ように trong JLPT

Tổng hợp các mẫu Ngữ Pháp ように trong JLPT

Tổng hợp các mẫu Ngữ Pháp ように trong JLPT
Theo Tiếng Nhật Tanoshii

Xem thêm:
Cùng học những mẫu Ngữ Pháp N4 hay gặp
Học ngữ pháp N4 – Phần 1