Home / Kanji N1 / Các từ Kanji có cách đọc đặc biệt trong cuốn Kanji Shinkanzen N1

Các từ Kanji có cách đọc đặc biệt trong cuốn Kanji Shinkanzen N1

Các từ Kanji có cách đọc đặc biệt trong cuốn Kanji Shinkanzen N1
特別な読み方をする漢字の言葉

Sau đây cùng gửi đến các bạn danh sách những từ Kanij có cách đọc đặc biệt được trích trong cuốn Kanji Shinkanzen N1.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn.

Download tài liệu : PDF