Home / Từ vựng tiếng Nhật / Cách đếm trong tiếng Nhật

Cách đếm trong tiếng Nhật

Cách đếm trong tiếng Nhật
Trong tiếng Nhật với những loại đồ vật sẽ có những cách đếm các nhau, chính vì thế mà việc học cách đếm các loại đồ vật, vật dụng là rất cần thiết.
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về những cách đếm các loại vật dụng, đồ vật trong tiếng Nhật.


Xem thêm bài:
65 Trạng từ tiếng Nhật chỉ THỜI GIAN
Từ vựng tiếng Nhật về biển báo giao thông