Home / Trợ từ tiếng Nhật / Cách dùng trợ từ trong tiếng Nhật

Cách dùng trợ từ trong tiếng Nhật

Cách dùng trợ từ trong tiếng Nhật

Trong bài này chúng ta sẽ học về cách sử dụng trợ từ trong tiếng Nhật gồm:
Định nghĩa và cách sử dụng các Trợ Từ.
88 Quy tắc trợ tự
Một số trợ từ thường đi với に
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật.

Download tài liệu: PDF