Home / Học tiếng Nhật / Cách sử dụng なんか trong tiếng Nhật

Cách sử dụng なんか trong tiếng Nhật

Cách sử dụng なんか trong tiếng Nhật
なんか sẽ theo chúng ta suốt trên mọi lẻo đường tiếng Nhật
Lưu lại học và bắt trước để dùng thành thạo trong giao tiếp nhé mọi người.

Xem thêm:
Sự khác nhau giữa に và を
Phân biệt うち và いえ trong tiếng Nhật