Home / Tiếng Nhật theo chủ đề / Cách xem bảng lương chi tiết ở Nhật Bản

Cách xem bảng lương chi tiết ở Nhật Bản

Cách xem bảng lương chi tiết ở Nhật Bản
Hướng dẫn cách đọc bảng lương chi tiết tại Nhật
Thông thường, một bảng lương chi tiết ở Nhật Bản sẽ bao gồm các mục chính sau:

Xem thêm: Từ vựng tiếng Nhật trong bảng lương