Home / Từ vựng N2 / Cặp từ tiếng Nhật trái nghĩa hay thường hiện trong JLPT N3, N2

Cặp từ tiếng Nhật trái nghĩa hay thường hiện trong JLPT N3, N2

Cặp từ tiếng Nhật trái nghĩa hay thường hiện trong JLPT N3, N2
Trong bài này cùng gửi đến các bạn, các cặp từ trái nghĩa hay xuất hiện trong kì thi JLPT N3 – N2
Từ vựng tiếng Nhật đối lập nhau trong N3, N2.

Xem thêm:
Cặp từ trái nghĩa trong N3
Soumatome 20 Point – Bài 1: Trợ từ