Home / Học tiếng Nhật / Chào hỏi cơ bản trong tiếng Nhật

Chào hỏi cơ bản trong tiếng Nhật

Chào hỏi cơ bản trong tiếng Nhật

Sau đây cùng chia sẻ với các bạn những câu, cùm từ chào hỏi, giao tiếp trong tiếng Nhật.
Đây là nhưng câu chào hỏi tiếng Nhật cơ bản mà bạn cần phải biết khi học tiếng Nhật.

Download : PDF

Xem thêm:
Từ nối trong tiếng Nhật
Các phó từ trong tiếng Nhật N5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *