Home / Cuộc sống ở Nhật / Cuốn sổ tay thủ tục hành chính khi sang Nhật

Cuốn sổ tay thủ tục hành chính khi sang Nhật

Cuốn sổ tay thủ tục hành chính khi sang Nhật
(Song ngữ Nhật – Việt)

Cùng gửi đến các bạn cuốn sổ tay về những việc cần làm về thủ tục, hành chính sau khi sang Nhật.
Đây là tài liệu được viết dành cho các bạn sau khi sang Nhật hoặc chuẩn bị sang Nhật.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm: Sổ tay song ngữ Việt – Nhật: Những tấm gương thực tập sinh thành công