Home / Kanji N5 / Danh sách các Kanji trong Minna no Nihongo I và II sắp xếp theo số lần xuất hiện

Danh sách các Kanji trong Minna no Nihongo I và II sắp xếp theo số lần xuất hiện

DANH SÁCH CÁC KANJI TRONG MINNA NO NIHONGO I VÀ II SẮP XẾP THEO SỐ LẦN XUẤT HIỆN

Toàn bộ từ vựng trong sách Minna no nihongo quyển 1 được tạo nên từ 548 Kanji, từ vựng quyển 2 được tạo nên từ603 Kanji, nhưng tổng hợp 50 bài của cả 2 quyển thì 1500 từ vựng cơ bản đó được tạo nên từ 821 Kanji. Vậy là chỉcần học từng đó số Kanji các bạn có thể nhớ các từ vựng trong quyển 1, 2 hay cả 2 quyển nhanh hơn.

Tài liệu nhỏ dưới đây tổng hợp các kanji xuất hiện trong 2 quyển Minna no nihongo theo số lần xuất hiện của chúng
trong sách. Tại sao lại sắp xếp theo số lần xuất hiện ? Bởi vì chữ Kanji nào càng xuất hiện nhiều trong các từ vựng
thì nó càng quan trọng và nên học và nên nhớ đầu tiên. Ví dụ kanji xuất hiện nhiều nhất đó là chữ課 (Khoá niên khoá,KA) xuất hiện hơn 50 lần vì đầu mỗi bài đều có chữ này (Bài 1: 第一課, vv…) tiếp đó là các chữ như 日、本、第…
Các bạn nên học nhớ các chữ kanji có số lần xuất hiện nhiều nhất trước tiên rồi giảm xuống dần dần đến số lần xuấthiện là 1. Những từ được ghi là #N/A có nghĩa là danh từ riêng nên không có trong danh sách 1945 chữ Kanji (ví dụnhư 奈 trong từ 奈良(なら)).

Tài liệu được chia thành 3 phần
Phần 1 : DANH SÁCH CÁC KANJI XUẤT HIỆN TRONG SÁCH MINNA NO NIHONGO QUYỂN 1 SẮP XẾP
THEO SỐ LẦN XUẤT HIỆN
Phần 2 : DANH SÁCH CÁC KANJI XUẤT HIỆN TRONG SÁCH MINNA NO NIHONGO QUYỂN 2 SẮP XẾP
THEO SỐ LẦN XUẤT HIỆN
Phần 3: DANH SÁCH CÁC KANJI XUẤT HIỆN TRONG SÁCH MINNA NO NIHONGO QUYỂN 1 VÀ QUYỂN 2
SẮP XẾP THEO SỐ LẦN XUẤT HIỆN
Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Kanji Look and Learn – Bài 1
Kanji Look and Learn – Bài 2