Home / JLPT N2 / Đề Thi JLPT N2 Các Năm

Đề Thi JLPT N2 Các Năm

Đề Thi JLPT N2 Các Năm

Trong quá trình ôn thi JLPT thì việc học và luyện đề thi JLPT trước đó là việc hết sức cần thiết, giúp bạn có thể đánh giá năng lực của mình.

Cùng gửi đến các bạn tổng hợp đề thi JPLT N2 các năm. Bộ đề thi được chia sẻ dưới đây được suâ tầm và biên tập giúp các bạn dễ dàng tìm tiếm.
Bộ đề thi được bạn fb.com/bui.yuuki.9/ biên tập và chia sẻ.

Đề thi chính thức JLPT N2: Bộ đầy thi đầy đủ gồm file nghe và đáp án.
(Các bạn có thể Download về máy tính và giải nén là có thể sử dụng được)

Đề thi JLPT N2 – T7 – 2023 : Here

Đề thi JLPT N2 – T7 – 2021: Here
Đề thi JLPT N2 – T12 – 2020: Here
Đề thi JLPT N2 – T12 – 2019: Here
Đề thi JLPT N2 – T7 – 2019: Here
Đề thi JLPT N2 – T12 – 2018: Here

Đề thi được cập nhật liên tục theo các năm.