Home / Ngữ pháp N5 / Ngữ pháp tiếng Nhật N5: ~でしょう: ~ Đúng không? phải không

Ngữ pháp tiếng Nhật N5: ~でしょう: ~ Đúng không? phải không

Mẫu ngữ pháp N5: ~でしょう: ~ Đúng không? phải không?

Cấu trúc:
Aい/V(普)  + でしょう
na Adj  + でしょう
N   + でしょう

Ý nghĩa: Phải không…

Giải thích:
Được dùng với giọng cao hơn để xác nhận sự đồng ý của người nghe khi người nói nghĩ là đương nghe có sự hiểu biết về chủ đề câu chuyện, và kỳ vọng là người nghe sẽ đồng ý với ý kiến của mình.

Ví dụ:

1. あなたは、学生さんでしょうか?
Anata wa, gakusei-sandeshou ka?
Bạn có lẽ là sinh viên, đúng không?

2. この問題は簡単でしょう?
Kono mondai wa kantan deshou?
Cái vấn đề này dễ đúng không?

3. あしたパーティーに行くでしょう?
Ashita pa-ti- ni iku deshou?
Ngày mai chắc cậu sẽ đi dự tiệc phải không?

...ええ、行きます。
…Ee, ikimasu
…Ừ, mình sẽ đi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *