Home / Luyện dịch tiếng Nhật / Đón nhận một cách tích cực – 前向きに捉える (Dịch)

Đón nhận một cách tích cực – 前向きに捉える (Dịch)

前向きに捉える
ĐÓN NHẬN MỘT CÁCH TÍCH CỰC

「疲れた者にとっては休養、失意の者にとっては光明。悲しむ者にとっては太陽、悩める者にとっては自然の解毒剤となる。買うことも強要することも、盗むこともできない。無償で与えて初めて値打ちが出る」
[Đối với người mệt mỏi là nghỉ ngơi, đối với người đang thất vọng là sự hy vọng. Đối với người buồn sầu đó là mặt trời, đối với người phiền muộn đó là liệu thuốc giải độc tự nhiên. Việc mua cũng như bắt ép hay ăn trộm là điều chẳng thể làm được. Nó chỉ có giá trị khi bạn cho đi miễn phí.]

笑顔をテーマとしたニュウーヨークのデパートの広告です。
Đó là những lời quảng cáo của trung tâm thương mại ở NewYork với chủ đề nụ cười.

笑顔は大切だと思っていても、いつでも笑顔でいることは難しいもの。
Dù biết nụ cười là quan trọng, nhưng việc lúc nào cũng có thể cười là rất khó.

時には辛いこともあります。
Thỉnh thoảng cũng có những việc đau khổ trong cuộc sống.

そのような事態が起きた時に前向きにとらえられるかどうか。
Chúng ta có thể đón nhận tích cực vào lúc tình hình xảy ra như thế này hay không?

「辛いこと」があるのではなく、「辛いと思うこと」があるのです。
Không phải là có “điều đau khổ”, mà là việc “nghĩ đó là đau khổ”.

私は20代の頃、1日も休むことなく働き続けました。
Ở những năm tuổi 20, tôi đã làm việc liên tục mà không nghỉ ngày nào.

「1日も休むことができない」という事実を「辛い」と思うのか、それとも「経験が積める」と思うのか、それだけでも仕事への取り組みは異なります。
Tôi đã nghĩ rằng [làm việc mà một ngày cũng chẳng thể nghỉ] là điều [cực khổ] hay nghĩ rằng [tôi chỉ đang tích lũy kinh nghiệm thôi], dù chỉ suy nghĩ thế thôi nhưng sự nỗ lực vào công việc sẽ trở nên rất khác biệt.

事実は一つでも解釈は無数にあります。
Sự thực là dù chỉ có một thì cũng có vô số cách giải thích.

物事をプラスにとらえることで結果は良くなってきます。
Kết quả sẽ trở nên tốt đẹp nhờ vào việc đón nhận sự vật sự việc một cách tích cực.

Theo: Quynh Phạm