Home / Ngữ pháp N5 / Ngữ pháp tiếng Nhật N5: ~へ~を~に行 : Đi đến….để làm gì

Ngữ pháp tiếng Nhật N5: ~へ~を~に行 : Đi đến….để làm gì

Mẫu ngữ pháp N5: ~へ~を~に行 : Đi đến….để làm gì

Giải thích:
Động từ ở thể [ます] hoặc danh từ đặt trước trợ từ [に] biểu thị mục đích của「いきます」 . Danh từ đặt trước [に] phải là danh từ chỉ hành động.

Ví dụ:

1. 日本へ文化の勉強に来ました。
Nihon e bunka no benkyō ni kimashita.
Tôi đi đến Nhật để học văn hóa

2. スーパーへ買い物に行きます
Sūpā e kaimono ni ikimasu
Tôi đi siêu thị để mua sắm

3. レストランーヘ晩御飯を食べに行きます
レストランーヘ晩御飯を食べに行きます
Tôi đi nhà hàng để ăn tối

Chú ý:
Có thể đặt trước[に] các danh từ chỉ sự việc được tổ chức ra như lễ hội, buổi hòa nhạc. Trong trường hợp này thì mục đích của người nói là xem lễ hội, nghe nhạc v.v….

明日東京のお祭りに行きます。
Ashita Tōkyō no omatsuri ni ikimasu.
Ngày mai tôi đi Tokyo để xem lệ hội