Home / Ngữ pháp N5 / Ngữ pháp tiếng Nhật N5: ~ がほしい : Muốn

Ngữ pháp tiếng Nhật N5: ~ がほしい : Muốn

Mẫu ngữ pháp N5: ~ がほしい : Muốn

Cấu trúc: N + がほしい

Ý nghĩa: Muốn có

Giải thích:
Mẫu câu này biểu thị ham muốn sỡ hữu một vật hoặc một người nào đó của người nói. Nó cũng được dùng để hỏi về ham muốn của người nghe. Đối tượng của ham muốn được biểu thị bằng trợ từ [が] [ほしい] là tính từ đuôi [い]

Ví dụ:

1. 私はお金がほしいです
Watashi wa okane ga hoshiidesu
Tôi muốn có tiền

2. 私は友達が欲しいです。
Watashi wa tomodachi ga hoshiidesu.
Tôi muốn có bạn bè

3. 今、何が一番欲しいですか?
Ima, nani ga ichiban hoshiidesu ka?
Bây giờ bạn muốn có cái gì nhất?

Chú ý:
Vì là tính từ đuôiい , nên phủ định của 「ほしい」là 「ほしくない」có nghĩa là không muốn.

子供がほしいですか? いいえ、欲しいくないです。
Kodomo ga hoshiidesu ka? iie, hoshii kunaidesu.
Anh muốn có con không? Không, tôi không muốn

Mẫu câu không thể dùng để biểu thị ham muốn của người thứ ba. Mẫu câu không thể dùng để mời người nghe dùng một thứ gì hay làm gì.

Ví dụ: Trong trường hợp muốn mời người nghe uống cà phê thì
không nói [コーヒーが欲しいですか?」 mà nói là 「コーヒーはいかがですか?」