Home / Ngữ pháp N5 / Ngữ pháp tiếng Nhật N5: ~がいます~: Có

Ngữ pháp tiếng Nhật N5: ~がいます~: Có

Mẫu ngữ pháp N5: ~がいます~:Có

Cấu trúc: N + がいます

Ý nghĩa: Có (người/động vật) ở đâu đó

Giải thích:
Mẫu câu này dùng để nói về nơi ở, sự hiện hữu của người, động vật. Người, động vật ở đây sẽ làm chủ ngữ trong câu, và được biểu thị bằng trợ từ「が」

「がいます」Được dùng cho đối tượng có thể chuyển động được như người, động vật

Ví dụ:

1. 女の子がいます。
On’nanoko ga imasu.
Có cô gái

2. 五匹犬がいます。
Go-biki inu ga imasu.
Có 5 con chó

3. あなたに会いたいという人がいます。
Anata ni aitai to iu hito ga imasu.
Có người muốn gặp bạn

4. このクラスには25人がいます。
Kono kurasu ni wa 25-ri ga imasu.
Lớp học này có 25 người

5. ベトナムには珍しい動物がいます。
Betonamu ni wa mezurashii doubutsu ga imasu.
Ở Việt Nam có động vật quý hiếm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *