Home / Luyện nghe N4 / Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 13

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 13

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 13
Cùng học luyện nghe tiếng Nhật.

(1) プレゼン: Thuyết trình

script

(2) 電話(社外)… 「代わります」 Điện thoại (ngoài công ty) …”Tôi sẽ chuyển máy”

script