Home / Luyện nghe N4 / Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 1

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 1

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 1
Cùng học luyện nghe tiếng Nhật trong môi trường công sở Nhật Bản.

(1) ミーティング: Cuộc họp

script

(2) 電話(社内)… 2番に電話です: Điện thoại (nội bộ công ty) … Điện thoại từ máy 2.

script

(3) 電話(社内)…「かけのします」Điện thoại (nội bộ công ty) … “Tôi sẽ gọi lại sau”

script

(4) 電話(社外)… 「お世話になっております」Điện thoại (ngoài công ty)…Cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ.

「お世話(せわ)になっております」là một câu chào xã giao lịch sự khi gọi điện hay viết thư cho người ngoài công ty, mang ý nghĩa là “Cảm ơn vì đã luôn quan tâm/giúp đỡ chúng tôi”

script

(5) 電話(社外)… 「こちらこそ」Điện thoại (ngoài công ty)…Chúng tôi cũng vậy.

script

Full script : Here