Home / Luyện nghe N4 / Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 12

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 12

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 12
Cùng học luyện nghe tiếng Nhật.

(1) おかげさまで: Ơn trời

script

(2) パソコン: Máy tính xách tay

script