Home / Luyện nghe N4 / Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 14

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 14

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 14
Cùng học luyện nghe tiếng Nhật.

(1) 遅れます: Tôi sẽ đến muộn

script

(2) 悪いけど…: Thật không phải nhưng …

script