Home / Luyện nghe N4 / Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 2

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 2

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 2
Cùng học luyện nghe tiếng Nhật.

(1) 残業(ざんぎょう): Làm thêm

script

(2) 電話(社内)…伝言: Điện thoại (nội bộ công ty) … Lời nhắn

script

(3) 電話(社内)…伝言: Điện thoại (nội bộ công ty) … Lời nhắn

script

(4) 電話(社外)…伝言: Điện thoại (ngoài công ty) … Lời nhắn

script

(5) 電話(社外)…伝言: Điện thoại (ngoài công ty) … Lời nhắn

script