Home / Luyện nghe N4 / Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 5

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 5

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 5
Cùng học luyện nghe tiếng Nhật.

(1) 使ったことがありますか: Đã từng dùng chưa?

script

(2) 電話(社内)… 「折り返してもいいですか」 Điện thoại (nội bộ công ty) …”Tôi sẽ gọi lại được không?”

script

(3) 電話(社外)…伝言: Điện thoại (ngoài công ty) … Lời nhắn

script