Home / Luyện nghe N4 / Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 8

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 8

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 8
Cùng học luyện nghe tiếng Nhật.

(1) 遅れます: Tôi sẽ đến muộn.

script

(2) とりあえず: Đầu tiên

script