Home / Học tiếng Nhật / Hội thoại tiếng Nhật về chủ đề đổ rác, giao tiếp

Hội thoại tiếng Nhật về chủ đề đổ rác, giao tiếp

Hội thoại tiếng Nhật về chủ đề đổ rác, giao tiếp
Hội thoại-ゴミ_近所_Chủ đề Rác, Láng giềng
Sau đây cùng gửi đến các bạn tài liệu hội thoại tiếng Nhật khi đi đổ rác và giao tiếp với mọi người.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình học tiếng Nhật.

Download : PDF