Home / JLPT N5

JLPT N5

JLPT N5: Bài tập từ vựng 8

JLPT N5: Bài tập từ vựng 8 Để giúp các bạn làm quen với phần thì JLPT N5, sau đây cùng chia sẻ với các bạn bài tập luyện thi JLPT N5 phần từ vựng. ( )になにをいれますか。1・2・3・4からいちばんいいものをひとつえらんでください。(Chọn từ thích hợp từ các đáp án 1, 2, 3, 4 để điền …

Read More »

JLPT N5: Bài tập từ vựng 7

JLPT N5: Bài tập từ vựng 7 Để giúp các bạn làm quen với phần thì JLPT N5, sau đây cùng chia sẻ với các bạn bài tập luyện thi JLPT N5 phần từ vựng. ______のことばはひらがなでどうかきますか。1・2・3・4からいちばんいいものをひとつえらんでください。(Chọn từ tương ứng với từ được gạch dưới trong các đáp án 1・2・3・4.) 1) …

Read More »

JLPT N5: Bài tập từ vựng 6

JLPT N5: Bài tập từ vựng 6 Để giúp các bạn làm quen với phần thì JLPT N5, sau đây cùng chia sẻ với các bạn bài tập luyện thi JLPT N5 phần từ vựng. ______のことばはひらがなでどうかきますか。1・2・3・4からいちばんいいものをひとつえらんでください。(Chọn từ tương ứng với từ được gạch dưới trong các đáp án 1・2・3・4.) 1) てーぶるのうえをみてください。 …

Read More »

JLPT N5: Bài tập từ vựng 5

JLPT N5: Bài tập từ vựng 5 Để giúp các bạn làm quen với phần thì JLPT N5, sau đây cùng chia sẻ với các bạn bài tập luyện thi JLPT N5 phần từ vựng. ______のことばはひらがなでどうかきますか。1・2・3・4からいちばんいいものをひとつえらんでください。(Chọn từ hiragana tương ứng với chữ kanji được gạch dưới trong các đáp án …

Read More »

JLPT N5: Bài tập từ vựng 4

JLPT N5: Bài tập từ vựng 4 Để giúp các bạn làm quen với phần thì JLPT N5, sau đây cùng chia sẻ với các bạn bài tập luyện thi JLPT N5 phần từ vựng. ______のことばはひらがなでどうかきますか。1・2・3・4からいちばんいいものをひとつえらんでください。(Chọn từ tương ứng với từ được gạch dưới trong các đáp án 1・2・3・4.) 1) …

Read More »

JLPT N5: Bài tập từ vựng 3

JLPT N5: Bài tập từ vựng 3 Để giúp các bạn làm quen với phần thì JLPT N5, sau đây cùng chia sẻ với các bạn bài tập luyện thi JLPT N5 phần từ vựng. ______のことばはひらがなでどうかきますか。1・2・3・4からいちばんいいものをひとつえらんでください。(Chọn từ hiragana tương ứng với chữ kanji được gạch dưới trong các đáp án …

Read More »

JLPT N5: Bài tập từ vựng 2

JLPT N5: Bài tập từ vựng 2 Để giúp các bạn làm quen với phần thì JLPT N5, sau đây cùng chia sẻ với các bạn bài tập luyện thi JLPT N5 phần từ vựng. ______のことばはひらがなでどうかきますか。1・2・3・4からいちばんいいものをひとつえらんでください。(Chọn từ hiragana tương ứng với chữ kanji được gạch dưới trong các đáp án …

Read More »

JLPT N5: Bài tập từ vựng 1

JLPT N5: Bài tập từ vựng 1 Để giúp các bạn làm quen với phần thì JLPT N5, sau đây cùng chia sẻ với các bạn bài tập luyện thi JLPT N5 phần từ vựng. ______のことばはひらがなでどうかきますか。1・2・3・4からいちばんいいものをひとつえらんでください。(Chọn từ Hiragana tương ứng với chữ kanji được gạch dưới trong các đáp án …

Read More »

8 Đề thi thử JLPT N5 có đáp án

8 Đề thi thử JLPT N5 có đáp án (Bản tiếng Nhật – Trung) Sau đây tiếng Nhật cơ bản cùng chia sẻ với các bạn tài liệu thi thử JLPT N5. Đây là bộ đề thi giúp các bạn luyện thi JLPT N5 hữu ích. Hy vọng với tài …

Read More »

Đề Thi JLPT N5 Các Năm

Đề Thi JLPT N5 Các Năm Trong quá trình ôn thi JLPT thì việc học và luyện đề thi JLPT trước đó là việc hết sức cần thiết, giúp bạn có thể đánh giá năng lực của mình. Cùng gửi đến các bạn tổng hợp đề thi JPLT N5 các …

Read More »