Home / Kanji N2 / Download sách Kanji look and learn N3-N2 Bản tiếng Việt

Download sách Kanji look and learn N3-N2 Bản tiếng Việt

Sách Kanji look and learn N3-N2 Bản tiếng việt

Cuốn sách “Kanji Look And Learn N3 – N2 Bản Tiếng Việt” bao gồm các nội dung sau:
– Giải thích nghĩa của chữ Hán và câu nói giúp bạn dễ nhớ hơn
– Âm on và âm Kun
– Ví dụ minh họa bao gồm Kanji, phiên âm cách đọc Hiragana, âm Hán Việt và nghĩa tiếng Việt
– Hình ảnh giúp bạn dễ dàng liên tưởng về chữ Hán, vô cùng dễ hiểu dễ nhớ và rất thú vị
– Chữ hán được in với kích thước cực to kèm theo âm hán Việt

Kanji look and learn N3-N2: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *