Home / Kanji N1

Kanji N1

Học Kanji N1 – 漢字 N1

Học Kanji Master N1 – 漢字マスターN1

漢字マスターN1 1. 為:VI (Đốt lửa dưới ruộng bậc thang là hành VI phá hoại) 行為 (こうい) : Hành vi 不正行為 (ふせいこうい) : Hành vi bất chính 2. 扱 : TRÁP (3 người dùng tay bê TRÁP đối đáp trao duyên) 扱 う (あつかう) : Xử lý, đối xử, sử dụng …

Read More »

Tài liệu Shin kanzen master N1 Kanji

Tài liệu Shin kanzen master N1 Kanji Trong bài này cùng gửi đến các bạn tài liệu học Kanji N1. Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn đang học tiếng Nhật.  Download tài liệu: PDF Xem thêm: 130 Từ KANJI trong MONDAI 1 – …

Read More »