Home / Ngữ pháp N5 / Ngữ pháp tiếng Nhật N5: ~から~まで : Từ… đến…

Ngữ pháp tiếng Nhật N5: ~から~まで : Từ… đến…

Mẫu ngữ pháp N5: ~から~まで : Từ… đến…

Cấu trúc: N から ~ N まで

Ý nghĩa: Từ… đến…

Giải thích:
「から」biểu thị điểm bắt đầu của thời gian và địa điểm, còn 「まで」biểu thị điểm kết thúc và thời gian của địa điểm.
「から」và 「まで」không nhất thiết phải đi kèm với nhau, mà còn có thể được dùng riêng biệt.
Có thể dùng [です」với 「から」、「まで」và 「~から~まで」

Ví dụ:

1. 8時から午後5時まで働きます。
8-Ji kara gogo 5-ji made hatarakimasu.
Tôi làm việc từ 8h đến 5h chiều.

2. 大阪から東京まで3時間かかります。
Ōsaka kara Tōkyō made 3-jikan kakarimasu.
Từ Tokyo đến Osaka mất 3 tiếng.

3. 8時から働きます。
8-Ji kara hatarakimasu.
Tôi làm việc từ 8h

4. 銀行は7時30から4時30までです。
Ginkou wa 7-ji 30 kara 4-ji 30 madedesu.
Ngân hàng mở cửa từ 7h30 đến 4h30 chiều

5. 昼休みは11時30からです。
Hiruyasumi wa 11-ji 30 karadesu.
Giờ nghỉ trưa từ 11h30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *