Home / Học tiếng Nhật / Kính ngữ và bài tập liên quan đến Kính Ngữ N3, N2, N1

Kính ngữ và bài tập liên quan đến Kính Ngữ N3, N2, N1

Kính ngữ và bài tập liên quan đến Kính Ngữ
Mình chia sẻ cách làm bài tập liên quan đến kính ngữ.
Đây là phần CHẮC CHẮN RA TRONG ĐỀ N3, N2, N1.
N3 có năm vào 3 câu phần ngữ pháp. Nghe thì đương nhiên vào rồi.
N2, N1 năm nào cũng xuất hiện luôn.
Mình có để ảnh bài tập( trích dẫn từ đề chính thức các năm N2 cho các bạn ôn luyện luôn đó)
Kiểu gì cũng trúng nhé!

Mình bổ xung thêm: 来ます ngoài kính ngữ làいらっしゃいます ra, nó còn có kính ngữ là 見えます và おいでになります.
承ります(うけたまわります) là khiêm nhường ngữ với nghĩa: có nhận làm dịch vụ nào đó nhé cả nhà!
Chúc các bạn thêm điểm phần này nhé!
Theo: Nguyễn Xuân

Đây là phần CHẮC CHẮN RA TRONG ĐỀ N3, N2, N1.

Đáp án: 2

Đáp án: 1

Đáp án: 3

Đáp án: 4

Đáp án: 4

Đáp án: 3

Đáp án: 1

Đáp án: 1

Đáp án: 4

Đáp án: 3

Đáp án: 1

Đáp án: 4

Đáp án: 3

Đáp án: 4

Đáp án: 2

Đáp án: 1

Đáp án: 2

Xem thêm:
Soumatome 20 Point – Bài 19: Kính ngữ
20 Lỗi sai trong Kính Ngữ đến cả người Nhật cũng nhầm lẫn