Home / Luyện thi JLPT N4 / Luyện Đọc Hiểu N4, N3 – Bài 3

Luyện Đọc Hiểu N4, N3 – Bài 3

Luyện Đọc Hiểu N4, N3 – Bài 3
Luyện dịch các bài Đọc Hiểu tiếng Nhật N4, N3

私は子供の時ぎゅうにゅうがきらいで、ぜんぜん飲まなかった。しかし中学に入ってから、飲むようになった。それは「ぎゅうにゅうを飲むと、せが高くなる」と本に書いてあったからだ。初めは飲むのがとてもいやだった。けれども、だんだんぎゅうにゅうのおいしさが分かるようになった。今は毎日たくさん飲んでいる。せが高くなりたいから飲んでいるのではない。ぎゅうにゅうは本当においしいと思うからだ。

質問
この人はどうしてぎゅうにゅうを飲み始めたのですか。
1.ぎゅうにゅうが飲めるようになったから。
2.中学に入ったから。
3.せが高くなりたかったから。
4.ぎゅうにゅうは本当においしいと思うから。

Dịch:
Hồi nhỏ tôi rất ghét sữa bò, vì thế mà hoàn toàn không uống. Tuy nhiên, sau khi lên cấp 2, tôi bắt đầu uống sữa. Đó là bởi vì trong một cuốn sách có ghi “nếu uống sữa sẽ tăng chiều cao”. Ban đầu thì tôi rất ghét uống sữa. Tuy nhiên dần dần lại cảm nhận được vị ngon của sữa. Bây giờ mỗi ngày đều uống rất nhiều. Tôi uống không phải là vì muốn tăng chiều cao. Mà là vì tôi thấy sữa thật sự rất ngon.

Người này tại sao lại bắt đầu uống sữa?
1. Vì có thể uống được sữa.
2. Bởi vì vào trường cấp 2
3. Bởi vì muốn trở lên cao hơn
4. Bởi vì nghĩ rằng sữa thật sự ngon

Căn cứ vào câu:

しかし中学に入ってから、飲むようになった。それは「ぎゅうにゅうを飲むと、せが高くなる」と本に書いてあったからだ。
Tuy nhiên, sau khi lên cấp 2, tôi bắt đầu uống sữa. Đó là bởi vì trong một cuốn sách có ghi “nếu uống sữa sẽ tăng chiều cao”.
Tức là sau khi đọc được câu “uống sữa sẽ trở lên cao lớn” ở trong sách thì tác giả bắt đầu uống sữa. → tác giả bắt đầu uống sữa vì muốn tăng chiều cao.