Home / Luyện nghe N5 / Luyện nghe tiếng Nhật N5 – Bài 12

Luyện nghe tiếng Nhật N5 – Bài 12

Luyện nghe tiếng Nhật N5 – Bài 12
Luyện nghe tiếng Nhật N5 trực tuyến

Bài 12: 夏休み (なつやすみ) Nghỉ hè.

Script Hiragana/ Katakana
12. なつやすみ(37びょう)

こいけ : おがわさんの なつやすみは なんにちから なんにちまでですか。
おがわ : ん~、 ことしは 8がつみっかから とおかまでです。
こいけ : ああ、 そうですか。 どこに いきますか。
おがわ : え~。 たぶん、 ほっかいどうに いきます。

こいけ : ああ、 そうですか。 いいですね。
おがわ : うん、 こいけさんは?
こいけ : わたしの なつやすみは とおかから はつかまでです。 たぶん、 おきなわに いきます。
おがわ : おきなわですか。 いいですねえ。

Script Romaji
12. Natsuyasumi (37 byo)

Koike : Ogawa san no natsuyasumi wa nan nichi kara nan nichi made desu ka.
Ogawa : N~, kotoshi wa 8gatsu mikka kara toka made desu.
Koike : Aa, so desu ka. Doko ni ikimasu ka.
Ogawa : E~. Tabun, hokkaido ni ikimasu.

Koike : Aa, so desu ka. Ii desu ne.
Ogawa : Un, koike san wa?
Koike : Watashi no natsuyasumi wa toka kara hatsuka made desu. Tabun, Okinawa ni ikimasu.
Ogawa : Okinawa desu ka. Ii desu ne.

Script Kanji
12. 夏休み(37秒)

小池 : 小川さんの夏休みは何日から何日までですか。
小川 : ん~、今年は8月3日から10日までです。
小池 : ああ、そうですか。どこに行きますか。
小川 : え~。多分、北海道に行きます。

小池 : ああ、そうですか。いいですね。
小川 : うん、小池さんは?
小池 : 私の夏休みは10日から20日までです。たぶん、沖縄に行きます。
小川 : 沖縄ですか。いいですねえ。