Home / Luyện nghe N5 / Luyện nghe tiếng Nhật N5 – Bài 36

Luyện nghe tiếng Nhật N5 – Bài 36

Luyện nghe tiếng Nhật N5 – Bài 36
Luyện nghe tiếng Nhật N5 trực tuyến

Bài 36: パソコン: Máy tính

Script Hiragana/ Katakana
36. パソコン(20びょう)

はやし : もりさんの パソコンは どこのですか。
もり : NKCのです。
はやし : いくらでしたか。
もり : 14まん8せんえんでした。 はやしさんのは?

はやし : わたしのは PPCです。 17まんえんでした。
もり : ああ、 そうですか。

Script Romaji
36. Pasokon (20 byo)

Hayashi : Morisan no pasokon wa doko no desu ka.
Mori : NKC no desu.
Hayashi : Ikura deshita ka.
Mori : 14man 8sen en deshita. Hayashi san no wa?

Hayashi : Watashi no wa PPC desu. 17man en deshita.
Mori : Aa, sō desu ka.

Script Kanji
36. パソコン(20秒)

林 : 森さんのパソコンはどこのですか。
森 : NKCのです。
林 : いくらでしたか。
森 : 14万8千円でした。林さんのは?

林 : 私のはPPCです。17万円でした。
森 : ああ、そうですか。