Home / JLPT N1 / Luyện thi Từ Vựng, Ngữ Pháp, Kanji JLPT N1 (Có đáp án và giải thích)

Luyện thi Từ Vựng, Ngữ Pháp, Kanji JLPT N1 (Có đáp án và giải thích)

Luyện thi Từ Vựng, Ngữ Pháp, Kanji JLPT N1 (Có đáp án và giải thích)

Sách tiếng Nhật luyện thi hữu ích cho các bạn tự học tại nhà. Bao gồm 15 bài thi mẫu nhằm nâng cao kỹ năng từ vựng- ngữ pháp – kanji . Tất cả các bài thi đều có đáp án và giải thích cụ thể. Giúp các bạn hiểu rõ hơn về những câu mình làm sai, và cố gắng làm tốt hơn.

Tài liệu được thiết kế để giúp những bạn nghiên cứu các JLPT N1
Sách được xây dựng sự tự tin của các bạn trong phần thi chữ Hán, từ vựng và ngữ pháp.
Đề thi cập nhật câu hỏi kiểm tra mới. Bao gồm 15 bài kiểm tra mỗi bài làm trong vòng 50 phút.

Download : PDF

Xem thêm:
450 câu trắc nghiệm từ vựng N1
Tổng hợp 1300 câu hỏi ngữ pháp N1