Home / JLPT N2 / Mondai 1 trích trong đề thi JLPT N2 chính thức (Có đáp án)

Mondai 1 trích trong đề thi JLPT N2 chính thức (Có đáp án)

Mondai 1 trích trong đề thi JLPT N2 chính thức (Có đáp án)
Trọn vẹn N2 chính thức các năm mondai 1.
Cá nhân mình thấy phần từ vựng của đề trọng tâm nằm ở hai cuốn:
1. Hán tự soumatome N2.
2. Từ vựng Shinkanzen N2.
Chia sẽ bạn Nguyễn Xuân

Xem thêm:
Tổng hợp đề thi chính thức JLPT N2 từ năm 2010 – 2016
Đề Thi JLPT N2 Các Năm