Home / Học tiếng Nhật / Ngữ pháp những động từ bỏ Masu ( V bỏ ます )

Ngữ pháp những động từ bỏ Masu ( V bỏ ます )

Ngữ pháp những động từ bỏ Masu ( V bỏ ます )
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học và ôn lại những mẫu ngữ pháp bỏ Masu trong tiếng Nhật.

Xem thêm:
Phân biệt cách dùng 「は」 và 「が」
Ý nghĩa và cách sử dụng trợ từ 「と」