Home / Giao tiếp tiếng Nhật / NHỮNG CÂU NÓI THỂ HIỆN SỰ HỐI HẬN TRONG TIẾNG NHẬT

NHỮNG CÂU NÓI THỂ HIỆN SỰ HỐI HẬN TRONG TIẾNG NHẬT

NHỮNG CÂU NÓI THỂ HIỆN SỰ HỐI HẬN TRONG TIẾNG NHẬT

NHỮNG CÁCH NÓI THỂ HIỆN SỰ TIẾC NUỐI TRONG KAIWA THƯỜNG NGÀY

Xem thêm:
35 Động từ tiếng Nhật đặc biệt nhóm 2
10 Động Từ ghép thường xuất hiện trong Kaiwa và JLPT