Home / Giao tiếp tiếng Nhật / Những mẫu câu đi khám bệnh tiếng Nhật thông dụng

Những mẫu câu đi khám bệnh tiếng Nhật thông dụng

Những mẫu câu đi khám bệnh tiếng Nhật thông dụng mà bạn thường sử dụng.
Trong bài này cùng gửi đến các bạn tài liệu song ngữ Nhật – Việt, về các mẫu câu khi đi khám bệnh viện ở Nhật Bản.


Với tài liệu này sẽ giúp các bạn các mẫu câu, từ vựng tiếng Nhật về việc đi khám bệnh thường được sử dụng.

Download: Here

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật tên một số loại giấy tờ
Từ vựng tiếng Nhật về các khoa khám bệnh