Home / Ngữ pháp N5 / Ngữ pháp tiếng Nhật N5 : ~ に ~ : vào, vào lúc

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 : ~ に ~ : vào, vào lúc

~ に ~ : vào, vào lúc

Giải thích:
Khi muốn nói về một thời điểm mà hành động nào đó xảy ra, chúng ta thêm trợ từ 「に」 và sau danh từ chỉ thời gian.
Dùng 「に」 đối với những hành động xảy ra trong thời gian ngắn.
「に」được dùng khi danh từ chỉ thời gian có con số đi kèm. Tuy nhiên, đối với trường hợp của thứ trong tuần thì có thễ dùng hoặc không dùng 「に」

Ví dụ:

1. 7時に起きます。
7-Ji ni okimasu.
Tôi thường thức dậy lúc 7h

2. 2月1日に日本へ行きました。
2 Tsuki 1-nichi ni Nihon e ikimashita.
Tôi ( đã) đến Nhật vào ngày 1 tháng 2.

3. 週末「に」友達の家へ行きます。
Shuumatsu `ni’ tomodachi no ie e ikimasu.
Cuối tuần tôi (sẽ) đi đến nhà của bạn